Eerste contact

Via het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze.
Heeft u interesse, dan beginnen wij samen aan het traject.

Intakegesprek

Het traject begint met het intakegesprek.
Dit gesprek voer ik, bij voorkeur met de beide ouders, en zonder aanwezigheid van het kind.

Hiervoor hanteer ik het intakeformulier dat vooraf naar u toe gestuurd wordt. Dit dient u dan in te vullen en terug te sturen, per mail, per post, ten laatste 3 dagen voor de intake. Het is van belang het intake-formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Deze vragen vormen de leidraad voor het gesprek.
Ik probeer een helder beeld te verkrijgen uit alle informatie die u me geeft.

Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk de hulpvraag.
Tijdens de intake wordt het doel vastgesteld en de verwachtingen uitgesproken.

Traject

Alle sessies vinden plaats in mijn praktijk.

Het traject bestaat gemiddeld uit 5 sessies.Van te voren is niet in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft.Ieder kind is weer anders.Tijdens het traject zal blijken of we meer sessies nodig hebben, mocht dit het geval zijn, dat gebeurt dit in overleg. De extra sessies worden via de “sessie na coachingspakket” aangerekend.

U kan zeker ook terecht voor  langdurige therapie. Hiervoor kan u rekenen op de individuele prijzen ” sessie na coachingstraject”. Uiteraard kan dit enkel nadat we samen een traject opgestart zijn.

De ouders zijn hier in principe niet aanwezig. Er is geen wachtruimte voorzien. De ouders moeten wel telefonisch bereikbaar blijven.
De sessies worden zowel overdag als na schooltijd gegeven.
Tijdens schooltijd ontvangt u een bewijs dat u kan inleveren op school.

De eerste ontmoeting met het kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de hulpvraag van de ouders.
In mijn werkwijze ga ik uit van de behoefte van het kind, en zal ik u op de hoogte stellen als de hulpvraag afwijkt.

Soms geef ik opdrachtjes mee die uw kind, eventueel samen met jou, mag uitvoeren. Het is belangrijk dat uw kind hierin gesteund wordt. Samen werken we aan de hulpvraag, en verwacht ik dan ook betrokkenheid van u tijdens het hele traject.

In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen ingezet worden:

Om het kind een veilige situatie te bieden zal alles wat er  besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven.
Dit betekent dat ik zonder de toestemming van het kind geen gedetailleerde informatie kan delen.
Uitzonderingen moeten gemaakt worden wanneer de veiligheid van het kind of van anderen in gevaar is.

Als ouder laat ik u natuurlijk niet in de kou staan en betrek ik u zeker bij de coaching, dit bespreken we tijdens de intake.

Afronding en eindgesprek

Wanneer uw kind het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen ronden we het traject af.
Hierna volgt een eindgesprek met de ouders, dit kan samen of zonder met jullie kind.