Heeft je kind het moeilijk?Zit jij erdoor als ouder?

Als kindercoach kan ik iets betekenen voor u en voor uw kind, als ondersteuning bij:

 • Hooggevoeligheid/HSP
 • ondersteuning van het kind in scheidingen
 • hoogconflictscheidingen
 • nieuwe samengestelde gezinnen
 • oudervervreemding
 • ouderverstoting
 • ondersteuning van de ouder naar ex partner met persoonlijkheidsstoornissen (borderline, narcisme,..) om toch het welzijn van het kind te bewaren op ieder moment
 • werkwijze via solo parallel ouderschap
 • gezinsbemiddeling
 • contactherstel of het versterken van de band met jouw kind
 • emotionele problemen
 • ondersteuning van jezelf bij een hoogconflictscheiding
 • alle voorkomende opvoedkwesties
 • ondersteuning van kinderen in relatie naar ouders met persoonlijkheidsstoornissen (borderline, narcisme,..)
 • indien er sprake is van onderliggende problemen kan er een MASIC test afgenomen worden om deze bloot te leggen.

Waarom solo parallel ouderschap?

 • wanneer praten niet meer werkt

 • wanneer het conflict te hoog is

 • werkt conflict verlagend

 • geeft rust zodat jij de ouder kan zijn die je wil zijn