vechtscheidingen en zijn gevolgen

Kinderen die zich in een situatie bevinden waar sprake is van een vechtscheiding, groeien op in een soort van oorlogsomgeving.
Tuurlijk gaan zij ook “groot” worden, maar welke bagage nemen ze wel niet mee…
Ook zij zullen ouders worden, partner worden…
Wist je dat dit ook een trauma voor een kind kan zijn?
Kinderen dragen de sporen met zich mee en dragen het mogelijk over op hun relatie en kinderen.
Laat het kind zijn rugzakje afdoen of beter… zorg ervoor dat het kind geen rugzakje aan moet…
VECHTSCHEIDING

Vechtscheiding  brengt een stress systeem van het kind in gang. Dit kan leiden tot problemen in de zich ontwikkelende hersenen.

Kinderen die opgroeien in vechtscheidingen kunnen te maken krijgen met volgende problemen:

 • Concentratieproblemen.
 • Schoolproblemen zoals slechte cijfers
 • Negatief zelfbeeld
 • laag zelfvertrouwen.
 • Een zwakkere band met ouders.
 • Problemen in vriendschapsrelaties.
 • Problemen in de stressregulatie.
 • Psychische problemen, zoals depressie en angst.
 • Gedragsproblemen als agressief gedrag en crimineel gedrag.
 • Een lager opleidingsniveau.
 • problemen met emotieregulatie

 

LOYALITEITSCONFLICT

Als een kind niet openlijk loyaal kan zijn tegenover de ouders , dan spreken we van een loyaliteitsconflict. Loyaliteitsconflicten zijn er in verschillende gradaties.

Kinderen willen vaak de verwachtingen van de ouders invullen. Wanneer ouders in een vechtscheiding zitten is dit een bijzonder moeilijke opgave voor kinderen.

Wanneer er heel veel conflicten zijn tussen de ouders “moet” het kind eigenlijk kiezen voor de ene en tegen de andere. een kind kan en wil meestal niet kiezen maar voelt zich genoodzaakt om het wel te doen in het belang van de ouders.

HECHTING

Wanneer kinderen in een vechtscheiding opgroeien, kunnen ze ernstig beschadigd raken. Deze kinderen kunnen zich niet veilig hechten, omdat de ouders de signalen van angst en onbehaaglijkheid niet oppikken.

Onveilig gehechte kinderen dragen dit mee in latere relaties.

Kinderen leren om hun gevoelens weg te stoppen, vertonen negatief gedrag, gaan gaan pleasen,..

PAS OF OUDERVERSTOTINGSSYNDROOM

Van een ouderverstotingssyndroom is pas sprake als het contact met een ouder verbroken wordt als gevolg van loyaliteit jegens de andere ouder, waarbij die andere ouder daar ook daadwerkelijk een grote rol in speelt!

Kenmerken van het ouderverstotingssyndroom:

 1. regelmatige minachtende uitingen tegen de ouder waar het kind niet (dagelijks) verblijft
 2. zwakke of onzinnige redenen voor deze minachting
 3. het ontbreken van ambivalente gevoelens (de ene ouder is louter goed, de andere louter slecht)
 4. een nageprate ‘geheel eigen mening‘ van het kind
 5. reflexmatige steun aan de verzorgende ouder in het ouderconflict
 6. afwezigheid van schuldgevoelens over het gedrag en de houding ten opzichte van de afgewezen ouder
 7. citeren van onbegrepen woorden
 8. uitbreiding van de vijandschap tot de familie van de afgewezen ouder.

LOYALITEITSMISBRUIK

is het gebruiken van de emotionele toewijding van een persoon om die persoon dingen te laten doen die aan die persoon zelf of aan anderen schade toebrengen. Het woord ‘loyaliteitsmisbruik’ is een samenstelling van loyaliteiten misbruik (het gebruiken voor verkeerde doelen).

In het kader van de relatie tussen opvoeders en kinderen duidt de term loyaliteitsmisbruik op de situatie dat een ouder of opvoeder misbruik maakt van de, vaak vanzelfsprekende, loyaliteit van het afhankelijke kind, om het dingen te laten doen, die niet bedoeld zijn om het kind ten goede te komen. Met name wordt dit gebruikt als de ene ouder misbruik maakt van de liefde en trouw van een kind, om het ertoe te brengen een voormalige partner waarmee het kind een opvoedingsrelatie (dikwijls vader of moeder) had rücksichtslos te verstoten. Het kind wordt ingezet voor een partnerconflict of erger, een intrapersoonlijk conflict, geprojecteerd op een partnerconflict. Loyaliteitsmisbruik kan in dit specifieke geval worden gebruikt als de vertaling van het Engelse begrip Parental Alienation (ouderlijke vervreemding of verstoting; niet te verwarren met het begrip oudervervreemding). (bron wikipedia)

Dit is zeker niet te verwarren met oudervervreemding.

Hier wordt misbruik gemaakt van de loyaliteit die een kind heeft naar de andere ouder en wordt het kind ingezet als pion.

Veelvoorkomend is dat de ouder die dit toepast, hetzelfde in het verleden heeft meegemaakt.

Ook is er in hoogste waarschijnlijkheid sprak van geestelijke imperfecties (cluster B persoonlijkheidsstoornissen zoals Borderline, Narcisme,..)

Even nog een kanttekening.. In gevallen waarbij er daadwerkelijk sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing van de betreffende ouder, kan het vijandschap terecht zijn. In dat geval is de categorisering ‘ouderverstotingssyndroom’ niet van toepassing!

Wil hij hier hulp bij voor jou of voor jouw kind?

Ik help jullie hier graag verder mee

Veel liefs

Tamara

https://www.kindercoachtamara.be

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *