Hoogconflict scheidingen

Je staat machteloosEr is geen contact met je kinderen, ze worden tegen je opgezet
Communicatie met jouw ex werkt nietJe wil het goed doen maar je ex werkt jou tegen?
Jullie kunnen elkaar niet verdagen en de kinderen weten niet hoe te reagerenJe hebt al veel geprobeerd, niets helpt
Je ex houdt zich nergens aan, frustratie langs jouw kantJe voelt jou verdrinken in het hoog conflict?
Je voelt je tekort schieten als ouderJe kind heeft het moeilijk bij de wissels?
Je kinderen leiden onder de scheidingJe kind heeft het moeilijk met de scheiding?

Methodiek bij hoogconflict

Parallel Solo Ouderschap

Soms lukt het absoluut niet om na een scheiding gezamenlijk het ouderschap te blijven delen, ook al hebben je al veel hulpverleners gezegd dat je je best moet doen met jouw ex voor de kinderen. Soms zelfs door de rechter. Maar dit lukt jullie niet, integendeel.

Het verplicht worden om als samenwerkende ouders verder te gaan  bij een hoog conflictscheiding werkt als een  verhoging van de spanning, de druk en doet de conflicten escaleren en verhoogt de vijandigheid. Het ideale beeld kunnen jullie niet realiseren omdat de verwachting te hoog is.

Lees meer

De MASIC methode

MASIC= De Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns.

Het gaat om een interviewmethode door middel van een vragenlijst van maar liefst 180 vragen die kan leiden tot het naar voren brengen van partnergeweld dat gewoon verder gezet wordt tijdens de scheiding. Kortom, het escaleren van oud partnergeweld dat leidt tot nieuw geweld tijdens en na de echtscheiding of relatiebreuk komt aan het licht.

Lees meer

Sessies

Wat kan en mag je verwachten?

Wat kan je verwachten van werken rond solo parallel ouderschap ?

 • 1 intake
 •  individuele gesprekken (met kind en/of ouder)
 •  evaluatiegesprek met ouder of afronding met kindsessie
 • expertise
 • voorbereidingen
 • contact met derden
 • bewijs van deelname aan sessie/ verslag

Met mogelijke volgende thema’s:

 • Verstevigen van de eigen grond van de ouder (solo) / verstevigen van jouw kind in de situatie.
 • Verkenning van eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
 • Er wordt verder stil gestaan bij het nemen van verantwoordelijkheid, eigen keuzes, beslissingen en gedrag en heel belangrijk zelfzorg bij de oudergesprekken.
 • Verstevigen van de verbinding ouder-kind.
 • Staan voor het eigen ouderschap: wat zijn jouw waarden die je als ouder wil mee geven aan je kind? Hoe ga je als ouder die waarden vertalen in de opvoeding?
 • Kind terug in beeld: wat heeft jouw kind nodig van jou als ouder? Waar heeft het kind last van? Wat kan jij als ouder doen om die last te verminderen bij jou, in jouw tijd? Wat kan jouw kind doen in de situatie? Hoe kan jouw kind zijn wensen kenbaar maken naar de andere ouder toe?
 • Het verdragen van verschil in relatie: de relatie van uw kind(eren) met de andere ouder is verschillend van relatie van het kind met u als ouder.
 • Verdragen van het verschil in aanpak van de andere ouder: de aanpak van andere ouder niet veroordelen, het loslaten van de wens om de andere ouder te veranderen. Indien er sprake is van ernstige zorgen, weten hoe je geweldloos verzet kunt gebruiken en geweldloze communicatie kan toepassen.
 • Conflict verlagend communiceren; geweldloos communiceren.  Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en communicatie als ouder. Door zelf niets te doen dat het conflict kan doen escaleren en dit ook volhouden. De strijd niet meer aangaan, zelf beslissen om uit het strijdpatroon te stappen, ook als de andere ouder dit niet doet. Choose your battles: Bewust kiezen waar je wel en niet op ingaat of over communiceert.
 • Steunpilaren: we kijken met jou welke impact die het netwerk heeft op jou én omgekeerd. We brengen in kaart wie jouw supporters zijn, wie en wanneer helpend is. We kijken wie jou als ouder kan helpen/ondersteunen zodat jij blijft staan en kan volhouden. We durven ook te kijken naar wie jouw hooligans zijn , de mensen die conflict verhogend advies geven, en wat dit met je doet.
 • Het goed voelen en verwerken van de scheiding bij jullie kind.
 • alle trajecten zijn op maat, afhankelijk van wat jullie hulpvraag is , dus je mag me zeker steeds contacteren via mail indien je graag verdere uitleg wenst.

Tijdens het traject heb ik eerst een intakegesprek met jou (jullie) als ouder . Daarna ga ik aan de slag met jullie kind en het evaluatiegesprek is met jou(jullie). Maar dit  traject kan ook aangevangen worden  met jou alleen , of -als je behoefte hieraan hebt- als ouder-kind. Alle trajecten zijn op maat, een vertrouwensbasis is gegarandeerd!

De sessie kost 90 euro.

Hierin heb je mijn expertise, vertrouwensbasis, mijn neutrale raad en advies, eventuele verslagen naar jullie/scholen/advocaten,..nauwe samenwerking om te werken aan jouw doel en jullie geluk. Samen doen we het!

Een sessie zal steeds op voorhand betaald worden of bij de sessie. Gelieve zelf de berekening te maken indien jullie andere financiële afspraken hebben  onder elkaar .

Inhoudelijke verslagen worden niet opgemaakt! Indien je dat wenst kan er een kort verslag opgemaakt worden over de voortgang van het proces (aantal afspraken , inzichten,raad en inzet van hulpverlening of andere instanties) . Hiervoor kies ik bewust omdat ik werk vanuit een welzijnskader van begin tot eind en dit wil vasthouden. Dit verslag is voor u als ouder en wordt niet naar de andere ouder of verwijzer verstuurd tenzij de verwijzer daar expliciet opdracht voor heeft gegeven. Dit alles zal in samenspraak met u worden besproken indien van toepassing.