Hoogconflict scheidingen

Herken je dit?

 • Je staat machteloos
 • Communicatie met jouw ex werkt niet
 • Jullie kunnen elkaar niet verdagen en de kinderen weten niet hoe te reageren
 • Je ex houdt zich nergens aan, frustratie langs jouw kant
 • Je voelt je tekort schieten als ouder
 • Je kinderen leiden onder de scheiding
 • Er is geen contact met je kinderen, ze worden tegen je opgezet
 • Je wil het goed doen maar je ex werkt jou tegen?
 • Je hebt al veel geprobeerd, niets helpt
 • Je voelt jou verdrinken in het hoog conflict?
Kindercoach Tamara

Parallel Solo Ouderschap

Soms lukt het absoluut niet om na een scheiding gezamenlijk het ouderschap te blijven delen, ook al hebben je al veel hulpverleners gezegd dat je je best moet doen met jouw ex voor de kinderen. Soms zelfs door de rechter. Maar dit lukt jullie niet, integendeel.

Het verplicht worden om als samenwerkende ouders verder te gaan  bij een hoog conflictscheiding werkt als een  verhoging van de spanning, de druk en doet de conflicten escaleren en verhoogt de vijandigheid. Het ideale beeld kunnen jullie niet realiseren omdat de verwachting te hoog is.

Soms ben je als persoon te gekwetst door jouw ex partner en raak je keer op keer overspoeld door acties en reacties van je ex-partner. Hierdoor ontstaat er een strijdkader tussen de ouders, die zo krachtig is dat het de ouders niet lukt uit de strijd te raken en de focus te richten op je relatie als ouder met jouw kind. Ouders worden meegezogen, ze zijn met de strijd en met elkaar bezig en de kinderen verdwijnen uit beeld.

In deze hoog conflictscheidingen kan parallel-solo ouderschap het antwoord zijn  om conflict verlagend aan de slag te gaan en het kind terug centraal te zetten.

We verlossen ouders van de druk om de dingen samen te doen, om verplicht met elkaar te communiceren. Dit staat ook voor dat elke ouder ouder blijft en onafhankelijk van de andere ouder de ouderrol inneemt. We leren ouders te verdragen dat zij het ouderschap helemaal los van elkaar invullen, ieder op zijn eigen manier en dat dit ook wel okee is, want hierdoor komt er weer energie vrij om te gaan focussen op de verbinding met zichzelf en de kinderen. Hierdoor krijgt het kind meer rust en de ontwikkelingskansen van het kind worden hierdoor verbeterd.

Deze begeleiding kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet meer mogelijk is, omdat er samen niet kan aan gewerkt worden of omdat er één ouder niet mee wil werken. Het werkt conflict verlagend en maakt dat jouw kind er niet meer zal onder lijden.

Het is heel belangrijk om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding. Om deze reden ga ik ook met de ouder alleen aan de slag, niet als ouders samen, want jij alleen kan al een groot verschil maken in het conflict. Het is niet noodzakelijk dat beide ouders dit individuele traject volgen. Soms kan dit voor de ene ouder heel helpend zijn, terwijl dit voor de andere ouder niet nodig is of deze ouder geen nood heeft hieraan.

Wat houdt het traject in?

In totaal 5 sessies: 1 intake en 4 individuele gesprekken met volgende thema’s:

 • Verstevigen van de eigen grond van de ouder (solo).
 • Verkenning van eigen gedachten, gevoelens en behoeften en de waarden die u belangrijk vindt.
 • Er wordt verder stil gestaan bij het nemen van verantwoordelijkheid, eigen keuzes, beslissingen en gedrag en heel belangrijk zelfzorg.
 • Verstevigen van de verbinding ouder-kind.
 • Staan voor het eigen ouderschap: wat zijn jouw waarden die je als ouder wil mee geven aan je kind? Hoe ga je als ouder die waarden vertalen in de opvoeding?
 • Kind terug in beeld: wat heeft jouw kind nodig van jou als ouder? Waar heeft het kind last van? Wat kan jij als ouder doen om die last te verminderen bij jou, in jouw tijd?
 • Het verdragen van verschil in relatie: de relatie van uw kind(eren) met de andere ouder is verschillend van relatie van het kind met u als ouder.
 • Verdragen van het verschil in aanpak van de andere ouder: de aanpak van andere ouder niet veroordelen, het loslaten van de wens om de andere ouder te veranderen. Indien er sprake is van ernstige zorgen, weten hoe je geweldloos verzet kunt gebruiken en geweldloze communicatie kan toepassen.
 • Conflict verlagend communiceren; geweldloos communiceren.  Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en communicatie als ouder. Door zelf niets te doen dat het conflict kan doen escaleren en dit ook volhouden. De strijd niet meer aangaan, zelf beslissen om uit het strijdpatroon te stappen, ook als de andere ouder dit niet doet. Choose your battles: Bewust kiezen waar je wel en niet op ingaat of over communiceert.
 • Steunpilaren : we kijken met jou welke impact die het netwerk heeft op jou én omgekeerd. We brengen in kaart wie jouw supporters zijn, wie en wanneer helpend is. We kijken wie jou als ouder kan helpen/ondersteunen zodat jij blijft staan en kan volhouden. We durven ook te kijken naar wie jouw hooligans zijn , de mensen die conflict verhogend advies geven, en wat dit met je doet.

Het traject kan zeker ook met het kind aangevangen worden, of -als je behoefte hieraan hebt- als ouder-kind.

Kostprijs van het traject voor de 5 sessies samen is 475 euro. Hierin zitten ook korte tussentijdse vragen of advies.

Verslagen worden niet opgemaakt! Indien je dat wenst kan er een kort verslag opgemaakt worden over de voortgang van het proces (aantal afspraken en inzet van hulpverlening of andere instanties) en niet op inhoud. Hiervoor kies ik bewust omdat ik werk vanuit een welzijnskader van begin tot eind en dit wil vasthouden. Dit verslag is voor u als ouder en wordt niet naar de andere ouder of verwijzer verstuurd tenzij de verwijzer daar expliciet opdracht voor heeft gegeven. Dit alles zal in samenspraak met u worden besproken indien van toepassing.