Gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij de kind behoeften na de scheiding centraal staan.

Aan het begin van het traject bepalen we samen de doelen op basis van de problematiek: bestaande afspraken, in de samenwerking en waar het kind behoefte aan heeft.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn:

 • Opnieuw elkaar vertrouwen
 • Maatwerk in samenwerking die bij ouders past
 • Afspraken die goed zijn voor alle gezinsleden, geen gezinslid mag zwakker worden door een afspraak.
 • Alimentatie valt buiten het traject.

De samenwerking tussen de ouders is in het algemeen gericht:

 • spanningen te verminderen
 • afspraken maken of te verbeteren
 • opnieuw te vertrouwen
 • de kind behoefte beter zien

In overleg met de ouders wordt bepaald of het kind ook betrokken wordt in het traject.

Binnen de opdracht als deskundige in familiezaken :

 Opdracht vanuit de familierechtbank

Hoe gaat dit te werk.

 • Een onderzoek uit te voeren met betrekking tot de minderjarige kinderen hun leefsituatie en beleving te beschrijven, evenals de aard en kwaliteit van hun relatie met elk van de ouders na te gaan, hun noden en behoeften in kaart te brengen.
 • Een onderzoek uit te voeren bij de ouders, hun persoonlijkheid te beschrijven en hun opvoedingscapaciteiten nader toe te lichten. Alsook hun mogelijkheden en bereidheid te onderzoeken om aan de noden van de kinderen tegemoet te komen.
 • Na te gaan op welke wijze een herstel van de relatie tussen ouder en kind kan gerealiseerd worden (indien dit kan) en de voorwaarden te bepalen waaraan zou moeten voldaan zijn om dit te bereiken.
 • Na te gaan hoe de communicatie tussen de ouders kan geoptimaliseerd worden en er bemiddeling kan worden opgestart of andere methodieken voor te stellen

Inhoud van het deskundigenonderzoek

1.Onderzoek bij de kinderen.

Ik breng de kind/ouderrelatie in beeld en beschrijf de leefsituatie en beleving van de kinderen. In relatie met de ouders kan ik nagaan of er sprake is van een hechtingsstoornis, loyaliteitsproblemen, ouderverstoting of andere.
Ik kijk hoe de kinderen het bij beide ouders ervaren, waar de verschillen en de knelpunten liggen.

2. Onderzoek bij mensen die betrokken zijn bij..

Indien het noodzakelijk is kan er gevraagd worden om mensen die rond de ouders en kinderen staan ook te contacteren om zo een volledig profiel te schetsen van de situatie.

C. Conclusie

Het onderzoek sluiten we af met een adviesgesprek waarbij de ouders worden uitgenodigd en we de resultaten bespreken. Indien interesse gaan we zeker ook kijken naar verdere bemiddeling of andere methodieken en deze aangeven.

Na uitvoering van de onderzoeken kan ik advies geven op van verblijfsregeling, vakantieregeling, schoolkeuze, etc

Ik ben opgenomen  in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen  onder expertennummer EXP 82773635

In deze bemiddeling werken we met enkele sessies omdat we moeilijk op voorhand kunnen bepalen hoeveel sessies er daadwerkelijk nodig zijn.

 • Kennismakingsgesprek
 • Gezamenlijke gesprekken
 • Individuele gesprekken
 • Eventueel kind gesprekken
 • Afspraken over transparantie
 • Evaluatie en verslaglegging

Indien er veel conflicten spelen, neem ik de MASIC-vragenlijst af aan het begin van het traject.

Contactherstel ouder en kind

De grootste veranderwens is contactherstel tussen ouder en kind. Een of twee ouders hebben een periode geen contact gehad met het kind. Situaties in het verleden hebben geleid tot gezinsdynamieken die geen verbinding gaven.

De opbouw naar contactherstel is geen makkelijke weg, anders was die wel genomen. Er is niet één oorzaak voor de afstand, maar er zijn vele kleinere situaties die bijgedragen hebben aan de huidige situatie.

Het traject is gericht op onderzoeken wat er speelt en gespeeld heeft, meer verwerken van lastige gevoelens en herstellen van de relaties. Er kunnen andere oudertaken besproken worden, echter het contactherstel bepaalt de processtappen. Elk gezinsprobleem vraagt om maatwerk

Ook in deze bemiddeling werken we met enkele sessies omdat we moeilijk op voorhand kunnen bepalen hoeveel sessies er daadwerkelijk nodig zijn.

 • Kennismakingsgesprek
 • Gezamenlijke gesprekken
 • Individuele gesprekken
 • aparte kind gesprekken
 • Afspraken over transparantie
 • Evaluatie en verslaglegging