Gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij de kind behoeften na de scheiding centraal staan.

Aan het begin van het traject bepalen we samen de doelen op basis van de problematiek: bestaande afspraken, in de samenwerking en waar het kind behoefte aan heeft.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn:

 • Opnieuw elkaar vertrouwen
 • Maatwerk in samenwerking die bij ouders past
 • Afspraken die goed zijn voor alle gezinsleden, geen gezinslid mag zwakker worden door een afspraak.
 • Alimentatie valt buiten het traject.

De samenwerking tussen de ouders is in het algemeen gericht:

 • spanningen te verminderen
 • afspraken maken of te verbeteren
 • opnieuw te vertrouwen
 • de kind behoefte beter zien

In overleg met de ouders wordt bepaald of het kind ook betrokken wordt in het traject.

In deze bemiddeling werken we met enkele sessies omdat we moeilijk op voorhand kunnen bepalen hoeveel sessies er daadwerkelijk nodig zijn.

 • Kennismakingsgesprek
 • Gezamenlijke gesprekken
 • Individuele gesprekken
 • Eventueel kind gesprekken
 • Afspraken over transparantie
 • Evaluatie en verslaglegging

Indien er veel conflicten spelen, neem ik de MASIC-vragenlijst af aan het begin van het traject.

Contactherstel ouder en kind

De grootste veranderwens is contactherstel tussen ouder en kind. Een of twee ouders hebben een periode geen contact gehad met het kind. Situaties in het verleden hebben geleid tot gezinsdynamieken die geen verbinding gaven.

De opbouw naar contactherstel is geen makkelijke weg, anders was die wel genomen. Er is niet één oorzaak voor de afstand, maar er zijn vele kleinere situaties die bijgedragen hebben aan de huidige situatie.

Het traject is gericht op onderzoeken wat er speelt en gespeeld heeft, meer verwerken van lastige gevoelens en herstellen van de relaties. Er kunnen andere oudertaken besproken worden, echter het contactherstel bepaalt de processtappen. Elk gezinsprobleem vraagt om maatwerk

Ook in deze bemiddeling werken we met enkele sessies omdat we moeilijk op voorhand kunnen bepalen hoeveel sessies er daadwerkelijk nodig zijn.

 • Kennismakingsgesprek
 • Gezamenlijke gesprekken
 • Individuele gesprekken
 • aparte kind gesprekken
 • Afspraken over transparantie
 • Evaluatie en verslaglegging